Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

Přístup k projektu

Práce na zadaném projektu byla řešena z několika pohledů.
Prvním byly konzultace před fyzickým provedením projektu.
Hlavní činnost ale spočívala v následném technickém zdokumentování jednotlivých modulů, které simulují realizované fyzikální jevy. Moduly jsou zhotoveny v rozebíratelném provedení. Jednotlivé díly představují vhodné prvky, které si student může prohlédnout, proměřit a získává tak dobrou představivost.
Po zhotovení vlastních situačních náčrtů s uvedením rozměrů studenti vytvářejí trojrozměrné modely v grafickém programu Solid Edge, tyto modely mohou dále skládat do sestav, mohou vytvářet vlastní simulace pohybů (např. otáčení vrtule) a v neposlední řadě lze z vytvořených modelů a sestav vytvářet vlastní výkresovou dokumentaci.
Do budoucna lze počítat také se zařazením některých těchto dílů do další odborné výuky, např. technologická cvičení nebo programování CAD/CAM aj.