Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

EVVO 2008 – 2009 – 2010

dvojznak

Nacházíte se na stránkách projektu

Historie a současnost využívání obnovitelných zdrojů energie. Možnosti úspory spotřeby energií.

Projekt vznikl v rámci rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.

MŠMT v rámci rozvojového programu poskytlo na projekt finanční prostředky ve výši 88% celkových nákladů.

EVVO 2009

Rok 2009 byl zaměřen na další systematické začlenění vytvořených pomůcek do výuky, jak v učebních, tak studijních oborech na naší škole. Ukázalo se, že žáci projevují o výuku prováděnou na vytvořených experimentálních modelech větší zájem, získané znalosti jsou dlouhodobější a žáky dokonce v několika případech inspirovaly k tvorbě vlastních „mikro“ elektrárniček.

V roce 2009, jsme také pokračovali v pořádání „Energetických“ workshopů, o které je na základních školách zájem přesahující naše časové možnosti. Proto jsme v tomto roce navštívili školy na Šternbersku a Bruntálsku. Ostatním školám jsme byli k dispozici po předchozí dohodě termínu i během Dnů otevřených dveří v prostorách naší školy.

EVVO 2010

V roce 2010 jsme pokračovali v aktivitách předešlého roku, tj. pořádali jsme „Energetické“ workshopy pro základní školy a využívali pomůcky při výuce našich žáků v hodinách fyziky a technického kreslení.