Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

Úspory energií

Úspory energií

Spotřeba energií je ovlivněna nároky na krytí a uspokojování potřeb jedinců a celé společnosti.
Nepřemýšlí se nad tím, co jedinec ke svému životu nezbytně potřebuje, ale hledí se na vytvoření maximálního ekonomického zisku, bez ohledu na následky a dopady na životní prostředí a zdraví jedince.

Planeta Země v noci

Planeta Země v noci

Výhled využití zdrojů energií

Výhled využití zdrojů energií

Výhled užití motorových paliv

Výhled užití motorových paliv

Rozdělení úspor

 1. Snížení nároků jedinců.
 2. Snížení energetické náročnosti výroby:
  – těžba surovin – neustále se zvyšující nedostupnost
  – zpracování surovin – zjednodušení technologie
  – výroba zboží – produktivita práce
  – rozvoz a prodej zboží – druh dopravy.
 3. Výzkum a technická řešení spotřeby.

Výzkum a technická řešení

 • zdokonalení využití fotovoltaiky
 • akumulace energie
 • přenos energie bezdrátově
 • využití vodíku (elektrolýza vody)
 • palivové články
 • bionika
Výzkum - bionika

Výzkum - bionika

Palivový článek

Palivový článek

Palivový článek

Palivový článek

Schéma hybridního automobilu

Schéma hybridního automobilu

Virová trubice

Virová trubice

Lineární spalovací motor

Lineární spalovací motor

Úsporná domácnost

 • omezení spotřeby látek a zboží všeho druhu
 • úsporné žárovky – výbojky
 • izolace rozvodů teplé i studené vody
 • zateplení obvodového pláště domu
 • instalace tepelně málo propustných oken
Tepelné ztráty domů

Tepelné ztráty domů

Náklady na vytápění

Náklady na vytápění

Využití fotovoltaiky

Využití fotovoltaiky

Nízkoenergetické domy

Stavební materiál – sláma, hlína, pálené a nepálené cihly, tvarování – dutiny cihly, dřevo, panely – kombinace materiálů.
Izolační materiály – polystyrén, polyuretan, minerální plst.
Stavební doplňky – plastová okna, dvojité prosklení omezující prostup tepla.
Stavební řešení domu – tvarové, polohové, zapuštěné do povrchu.

Porovnání izolačních vlastností

Porovnání izolačních vlastností

Tepelné ztráty - automatizované měření

Tepelné ztráty - automatizované měření

Vybavení nízkoenergetického domu

pro osvětlení – fotovoltaika
pro ohřev užitkové vody a vytápění:

 • fototermika – solární panely
 • tepelné čerpadlo
 • rekuperace
Úsporné žárovky

Úsporné žárovky

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo