Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

Slovo fyzika

Na následujících stránkách se podíváme podrobněji na jednotlivé modely a vybraná měření s nimi.

Zastoupeny jsou modely demonstrující

 • přímou přeměnu sluneční energie
  • fotovoltaický panel,
  • sluneční kolektor,
  • Trombeho stěna,
 • nepřímou přeměnu sluneční energie v podobě energie
  • větru – větrná elektrárna,
  • vody – vodní hamr a přečerpávací elektrárna,
  • biomasy – anaerobní fermentor.