Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681

Úvod do problematiky

Lidská civilizace se od počátku svého vzniku neustále rozšiřuje a rozvíjí.
Rozšiřování je spojeno s neustálým zvyšováním počtu jedinců na planetě a rozvíjející se potřebou uspokojování nároků jedince po stránce technické i sociální – např. bydlení, vybavení domácností, automobily, turizmus apod.
Uspokojení potřeb je spojeno s neustále se zvyšující potřebou energií – elektrickou a teplem.

K jejich krytí bylo nejdříve užíváno přírodního zdroje – dřeva, následně fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu a nyní energie atomové.
S postupným rozvojem lidské společnosti se začala zvyšovat potřeba energií, což bylo ovlivněno – vytvářením velkých sídel, řemeslnou a následně průmyslovou výrobou, zvyšováním požadavků a nároků lidí.

K získání energie se využívalo dřevo a dřevěné uhlí, k pohonu strojních zařízení se použila energie tekoucí vody či větru – hamry, mlýny.
Významná změna nastává v období využití páry – parní stroj a následně spalovací motor.
Přelomem ve vývoji lidské společnosti lze označit období využívání elektrické energie, které posunulo lidstvo výrazně kupředu.

Vodní kolo

Vodní kolo

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Požadavky lidí neustále rostou a s nimi i nároky na spotřebu energií.
Růst spotřeby energií je kryt především fosilními palivy, jejichž zásoby jsou omezené, a štěpnou reakcí v atomových elektrárnách, kde musíme zohlednit hledisko bezpečnosti provozu a nakládání s radioaktivním odpadem.
Lidé si tyto problémy uvědomují a hledají řešení v oblasti:

 1. Obnovitelných zdrojů energií
 2. Úspor energií
 3. Výzkumu – bezdrátový přenos, jaderná fúze
Zdroje energie

Zdroje energie

Problematiku můžeme rozdělit na dvě základní části:

 1. Získání potřebného množství energií – elektrické a tepla.
 2. Úspory energií, rozumná spotřeba a využití (recyklace, spalování odpadů).

Získání potřebného množství energií:

 1. vyčerpatelné zdroje – teplárny, tepelné elektrárny, spalovací motory, atomové elektrárny (ovlivněné výzkumem)
 2. nevyčerpatelné zdroje – v porovnání s délkou vývoje lidské civilizace
  • energie Slunce
  • energie Země
  • energie Měsíce